Warmińsko-mazurskie

 • PPU Proton System Kontroli

  http://www.protonplus.com.pl
  Ul. Głęboka Ostróda
 • stanger@ekopark.info.pl

  Oferta nasza obejmuje:odbiĂłr i transport odpadĂłwz dotychczasowego miejsca ich gromadzenia lub składowaniaspecjalistycznym transportemdobĂłr technologii unieszkodliwienia odpadĂłww zaleĹźności od ich charakterystyki fizyko - chemicznejprzygotowanie dokumentĂłw potwierdzających przyjęcieodpadĂłw.Co odbieramy?odpady znajdujące się w katalogu odpadĂłw(Dz. U. Nr 112, zał. do rozp. Ministra Środowiska z dnia 27września 2001r. poz. 1206) z wyjątkiem odpadĂłw „surowych”medycznych i promieniotwĂłrczych.Specjalizujemy się w unieszkodliwianiu:przeterminowanych chemikaliĂłw w tym substancji chemicznychznajdujących sięw wykazie substancji bardzo toksycznych T+przeterminowanych surowcĂłw i produktĂłw do…
  Okulickiego 4 Piaseczno
 • CZATA Ochrona Osób i Mienia

  Oferta Dotyczy:Ochrony obiektów stałych i tymczasowych- zaplecza socjalno - biurowego i technicznych oraz placów budowy.  Ochrona przed dewastacją,  Ochrona przed kradzieżą  Zamykanie placów po godzinie wskazanej przez Zleceniodawcę  Otwieranie, co dziennie rano o godzinach wskazanych przez Zleceniodawcę  Ujmowanie sprawców w trakcie kradzieży, dewastacji przez pracowników ochrony Odpowiednio przeszkolony i wyposażony personel  Ocena potrzeby ochrony oraz bezpieczeństwa obiektów – bezpłatna  Oznakowanie terenu chronionego tabliczkami  Prowadzenie książki dozoru placu budowy z wyszczególnieniem sprzętu pozostawionego na…
  ul. Adama Mickiewicza 10/1 Elbląg
 • AGENCJA OCHRONY „SZANIEC” SP. Z .O.O

  Agencja Ochrony „Szaniec” świadczy od ponad dziesięciu lat usługi w zakresie szeroko pojętej ochrony osób i mienia. Każde realizowane zadanie to indywidualne opracowanie i zrealizowanie kompleksowego przedmiotu ochrony. Plan ten w świetle naszych standardów będzie zgodny z oczekiwaniami Naszego Kontrahenta, jednocześnie zawsze wykonany w oparciu wszystkie najbardziej adekwatne, dopuszczalne prawem formy ochrony przy zachowaniu optymalizacji kosztów. Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje uzyskane przez naszą firmę, które są związane z realizacją…
  ul. Chodakowska 53/57 m.23 Warszawa, Warszawa