Zakład Handlu i Usług PRESSTO

Kontakt email, www
ul. Niedomicka 2 zobacz inne firmy z Niedomicka
33-132 Niedomice , woj. Małopolskie

Agencje ochrony

Fizyczna

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna

O nas

W ramach działalności firmy świadczymy usługi z zakresu serwisuurządzeń przeciwpożarowych. Wykonywane usługi przeglądu urządzeńprzeciwpożarowych zapewniają Państwu realizację obowiązkównałożonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochronyprzeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. Nr 80, poz. 563).Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placówskładowych i wiat, (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe igaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.Wszystkie przeglądy oraz pomiary winny być wykonywane przezosobę/firmę do tego uprawnioną/kompetentną (PN-EN 671-3).Wysoki poziom świadczonych przez nas usług zapewnia naszym Klientompewność oraz gwarancję prawidłowej, zgodnej z aktualnymi przepisamii dokumentacją techniczną realizacji nałożonych obowiązków wzakresie ochrony przeciwpożarowej.W ramach kompleksowej obsługi opracowujemy wymagane dokumenty orazzapewniamy dobór, dostawę i kompleksowe wyposażenie obiektów wsprzęt i stałą obsługę sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych zgodniez obowiązującymi przepisami.Zawsze jesteśmy gotowi udzielić porady oraz zaproponowaćnajbardziej optymalne sposoby rozwiązania problemów z zakresuochrony przeciwpożarowej.