Vip Guard Prywatna Agencja Konwoju i Ochrony Ryszard Michalak Marzena Michalak s.c.

Kontakt email, www
Ul. Gwarna 12
45-368 Opole , woj. Opolskie

Agencje ochrony

Fizyczna

Konwojowanie

Osobista

Monitoring

Systemy alarmowe

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna
  • Konwojowanie
  • Osobista
  • Monitoring
  • Systemy alarmowe

O nas

O firmieŚwiadczymy swoje usługi na rzecz podmiotów i osób fizycznych, którepowierzyły nam swoje mienie do ochrony, zgodnie z Ustawą oOchronie Osób i Mienia oraz Rozporządzeniami MSWiA. PracownicyVIP-GUARD są odpowiednio przygotowani i posiadają odpowiedniekwalifikacje do wykonywania powierzonych obowiązków.Posiadają licencje pracownika ochrony jak i zabezpieczeniatechnicznego I i II stopnia, oraz stosowne uprawnienia doposiadania broni.Wykonują swoje zadania sumienie i starannie z należytym poczuciemodpowiedzialności. Swoje kwalifikacje podnoszą podczas szkoleń itreningów.Kadra kierownicza posiada wieloletnie doświadczenie z zakresuświadczenia usług podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym, copowoduje, iż świadczone usługi są wykonywane profesjonalnie irzetelnie.W przypadku zainteresowania naszą ofertą i powierzenia namświadczenia przedmiotowej usługi, pozostajemy do Państwadyspozycji.W załączeniu przedstawiamy krótką charakterystykę Agencji.Wykonujemy ochronę powierzonego mienia w formie: