Usługowa Spółdzielnia UNIWERSUM

Kontakt email, www
ul. Marcina Kasprzaka 24 Warszawa
01-211 Radom , woj. Mazowieckie

Agencje ochrony

Fizyczna

Ochraniamy obiekty handlowe, siedziby organów administracji państwowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wymagające odpowiednio przeszkolonej kadry przestrzegającej zasad tajemnicy państwowej i służbowej oraz znającej zasady i specyfikę działania tego typu podmiotów

Konwojowanie

U.S. "UNIWERSUM" świadczy usługi konwojowania wartości pieniężnych. Konwojenci wyposażeni są w broń palną, kamizelki kuloodporne, kaski ochronne oraz środki łączności telefonicznej i radiowej. Walory pieniężne przewożone są w pojazdach przystosowanych, a pracownicy ochrony utrzymują stałą łączność zewnętrzną i wewnętrzną. Usługa konwojowania wartości pieniężnych realizowana jest zgodnie z przepisami regulującymi ochronę wartości pieniężnych - na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Monitoring

Posiadamy własną stację monitorowania, która prowadzi 24-godzinny odbiór informacji napływających z chronionych przez nas obiektów, zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz Radomia i okolic. Operator centrum monitorowania w przypadku otrzymania sygnału alarmowego podejmuje natychmiastową reakcję i w zależności od rodzaju sygnału,  uruchamia właściwą procedurę i wysyła na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny. Załogi patrolu interwencyjnego stanowią ludzie młodzi, sprawni fizycznie, posiadający licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia. Grupy interwencyjne   wyposażone są  w środki przymusu bezpośredniego tj: broń palną, pałkę wielofunkcyjną oraz kajdanki. Cena za usługę wynosi od 40 zł netto wzwyż, w zależności od rodzaju obsługiwanego obiektu. Monitorujemy instytucje, małe firmy oraz klientów indywidualnych.

Systemy alarmowe

Systemy zabezpieczeń oferowane przez U.S. "UNIWERSUM" należą do najlepszych i najbardziej niezawodnych form ochrony dostępnych na polskim rynku, zarówno jeśli chodzi o ochronę Państwa firmy, jak również domu lub mieszkania. W oparciu o wieloletnie doświadczenia specjalizujemy się w projektowaniu i instalacji systemów: sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, TV dozorowej i przemysłowej, kontroli pracy pracowników, ochrony peryferyjnej, monitorowania systemów alarmowych.

Specjalizacje:

 • Agencje ochrony
 • Fizyczna
 • Konwojowanie
 • Monitoring
 • Systemy alarmowe

O nas

 • Usługowa Spółdzielnia 'UNIWERSUM' to firma, która od 1946 r. świadczy na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego usługi z zakresu ochrony fizycznej i technicznej.
 • Zajmujemy się:
 • kompleksową ochroną osób i mienia,
 • zabezpieczeniem technicznym i obsługą wszelkich obiektów,
 • usługami parkingowymi,
 • usługami porządkowymi,
 • usługami detektywistycznymi.