Stowarzyszenie na Rzecz Obronnoœci i Bezpieczeństwa Kraju Tarcza

Kontakt email, www
Chęcińska 1 zobacz inne firmy z Chęcińska
98-350 Warszawa , woj. Łódzkie

Agencje ochrony

Fizyczna

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna

O nas

Poziommórz i oceanów nieustannie wzrastaFakt, że poziom wody na świecie wzrasta, znany jest opiniipublicznej. Wpływ na to zjawisko ma głównie globalne ocieplanie sięklimatu. Poziom wody podnosi się również w wyniku roztapiania sięlodowców oraz lądolodu. W chwili, gdy lodowce Grenlandii stopiłybysię, poziom stopienie sięUstawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków iopiece nad zabytkami precyzuje definicję zabytku. Według tejustawy zabytki to rzeczy ruchome lub nieruchome, które są cenne podwzględem artystycznym, historycznym, naukowym, świadczą oprzeszłości i warto opiekować sie nimi, by przetrwały jaknajdłużej.Lista obiektów, które objęte są taką ochroną nazywanajest rejestrem zabytków. Osoby zajmujące się taką ochroną tokonserwatorzy zabytków. Nad zabytkami roztoczona jest ochronaprawna. Oznacza to, że za zniszczenie lub unicestwienie zabytkugrozi odpowiedzialność karna.Dawniej zabytki klasyfikowane były wg pewnych kategorii. Obecniepodziały takie nie są stosowane, jednak w przypadku niektórychzabytków stosowane jest wyróżnienie poprzez wpisanie ich na listęswiatowego dziedzictwa UNESCO.Kategorie zabytków:- zabytki ruchome- zabytki nieruchome- zabytki archeologiczne- zabytki przyrody.