stanger@ekopark.info.pl

Kontakt email, www
Okulickiego 4
11-220 Piaseczno , woj. Warmińsko-Mazurskie

O nas

Oferta nasza obejmuje:odbiór i transport odpadówz dotychczasowego miejsca ich gromadzenia lub składowaniaspecjalistycznym transportemdobór technologii unieszkodliwienia odpadóww zależności od ich charakterystyki fizyko - chemicznejprzygotowanie dokumentów potwierdzających przyjęcieodpadów.Co odbieramy?odpady znajdujące się w katalogu odpadów(Dz. U. Nr 112, zał. do rozp. Ministra Środowiska z dnia 27września 2001r. poz. 1206) z wyjątkiem odpadów „surowych”medycznych i promieniotwórczych.Specjalizujemy się w unieszkodliwianiu:przeterminowanych chemikaliów w tym substancji chemicznychznajdujących sięw wykazie substancji bardzo toksycznych T+przeterminowanych surowców i produktów do ostatecznejlikwidacji: farmaceutyków, leków, kosmetykówsurowców chemicznychpopiołów ze spalarek medycznychzużytego sprzętu medycznegosprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).Likwidujemy, również z zastosowaniem sprzętu ratownictwachemicznego:laboratoriagalwanizerniemagazyny chemiczneinne zakłady przemysłowe.Na swoje usługi dajemy gwarancje, iż odpadybędą odebrane, utylizowane, zneutralizowane zgodniez wymogami ustawy o odpadach 27.04.2001 roku( Dz. U. nr 62, poz. 628) czego dowodem są prawomocne pozwolenia wformie decyzji administracyjnych, napodstawie których działamy.Zaufało nam już wiele firm, ich lista stale rośnie. Staramysię, aby stali jak i jednorazowi Klienci byli zadowoleni z naszychusług. Jakość świadczonych przez nas usług znalazłapotwierdzenie, czego dowodem są bardzo dobre referencje, jakie otrzymaliśmy wprocesie rozwiązywania problemówz zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów jak iczłonkostwo w uznanych i cenionych organizacjach takich jakStowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców GospodarkiOdpadami oraz Krajowa Izba GospodarkiOdpadami, zrzeszających solidnych partnerówAby sprostać Państwa wymaganiom posiadamy odpowiednitransport, magazyn i zespół ekspertów gotowych doradzić irozwiązać problem odpadów powstających w zakładachprzemysłowych.