Spółdzielnia Inżynierska ELEKTRA

Kontakt email, www
ul. Wybickiego 7
Kraków ,

Agencje ochrony

Fizyczna

Monitoring

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna
  • Monitoring

O nas

Oferta:Oferujemy Państwu nasze usługi mogące pomóc w rozwiązywaniu różnegotypu problemów, takich jak:Systemy automatyki przemysłowej,Komputerowe systemy sterownia i wizualizacji,Systemy przemysłowych baz danych,Budowa nowych i modernizacja starych agregatówcieplnych,Piece o pracy ciągłej i okresowej takie jak:piece do wypalania wyrobów ceramicznych,piece topielne metali nieżelaznych,piece do obróbki cieplne,piece kuzienne,piece obrotowe,piece szybowe.Suszarnie : komorowe, obrotowe, tunelowe,rozpyłowe itp.Zmiany w systemach opalania pieców ( elektryczne,gaz ziemny, LPG, olej opałowy),Wymiana wyłożenia ceramicznego pieców naenergooszczędne,Instalacje palnikowe ( gazowe, olejowe,gazowo-olejowe) i armatura,Instalacje odzysku ciepła ( rekuperatory ),Instalacje technologiczne w przeróbce materiałów( sita, separatory, młyny),Automatyzacja transportu wyrobów,Automatyka i technologia oczyszczalni ścieków.Przeprowadzone przez nas kompleksowe modernizacje agregatówcieplnych obejmujące system grzewczy (palnikowy), aparaturępalnikową i sterującą oraz zmiany konstrukcyjne agregatówprzyniosły znaczne oszczędności energetyczne oraz umożliwiłyzwiększenie wydajności produkcyjnej .W poszczególnychprzypadkach uzyskuje się oszczędności zużycia paliwa sięgające 20-30 %.Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych przez nas usług, w krótkichterminach i po konkurencyjnych cenach .Wyrażamy nadzieję, że udasię nawiązać korzystną dla obu stron współpracę .Jeżeli mająPaństwo problemy, w których możemy pomóc, prosimy o skontaktowaniesię z nami.Referencje na stronie: www.elektra.biz.pl