Śląska Agencja Ochrony Mienia Centrum S.C Olejnik, Olejnik, Mykietnik

Kontakt email, www
Ul. Dworcowa 32 zobacz inne firmy z Dworcowa
40-012 Katowice , woj. Śląskie

O nas

CENTRUM Spółka Jawna - informacje o firmie „CENTRUM” s.j.
jako agencja ochrony mienia działa na rynku od 1993 roku na
zasadach określonych w koncesji L – 1483/00 z dnia 14 września
2000 roku udzielonej przez Ministerstwo Spraw Wewną™trznych i
Administracji. Oferujemy usługi najwyższej jakości, a
wieloletnie doświadczenie w branĹźy ochrony osĂłb kierują…cych
firmą…, jak rĂłwnieĹź pracownikĂłw wykonują…cych usługi,
gwarantuje rzetelnośł i profesjonalizm w wykonywaniu nałoĹźonych
na nas obowią…zkĂłw. Skutecznośł działania zawdzią™czamy
niekonwencjonalnym metodom dozoru fizycznego, cią…gle
unowocześnianemu systemowi zabezpieczenia technicznego, a także
doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez personel
na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Przy doborze
pracownikĂłw stosowane są… bardzo wysokie kryteria, co pozwala na
wyselekcjonowanie osĂłb dysponują…cych odpowiednim przygotowaniem,
wiedzą…, umieją™tnościami i predyspozycjami do wykonywania zadań
o najwyĹźszym stopniu trudności. Specjalizujemy sią™ w: ochronie
osiedli mieszkaniowych. Wraz z rosną…cym poczuciem zagroĹźenia
wynikają…cym z narastają…cej fali przestą™pczości istnieje
potrzeba uzyskania gwarancji bezpieczeństwa i spokoju
mieszkańców budynków mieszkalnych szczególnie w takich
skupiskach jakimi są… osiedla mieszkaniowe. Przeprowadzona analiza
zagroĹźeń wystą™pują…cych na osiedlach mieszkalnych na terenie
ślą…ska, istnieją…cych moĹźliwości technicznych oraz
uwzglą™dnienie moĹźliwości finansowych mieszkańcĂłw pozwoliło
nam na opracowanie całkowicie nowej koncepcji ochrony. W oparciu o
dotychczasowe doświadczenia oraz stale rozwijają…ce sią™
możliwości ochrony technicznej, oferujemy usługi zabezpieczenia
budynków z położeniem szczególnego nacisku na obniżenie
kosztĂłw ponoszonych przez lokatorĂłw oraz zapewnienie realizacji
usługi na najwyższym poziomie, ochronie budynków biurowych
posiadamy wieloletnie doświadczenie w ochronie tego typu
obiektĂłw. Zdajemy sobie sprawą™, Ĺźe nasi klienci oczekują… od nas
wyjścia poza schemat usług ochroniarskich i dlatego staramy sią™
im zaoferował całą… gamą™ usług dodatkowych, ochronie budĂłw i
terenĂłw niezagospodarowanych. Ochrona takich obiektĂłw wymaga
posiadania przez wykonawcą™ mobilnego zaplecza socjalno-sanitarnego
i stałego monitorowania przy pomocy przenośnych urzą…dzeń
rejestrują…cych.