Nord Security Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Partyzantów 76, Gdańsk zobacz inne firmy z Partyzantów , Gdańsk
80-254 Gdańsk , woj. Pomorskie

Agencje ochrony

Fizyczna

PROCEDURY OCHRONY FIZYCZNEJ NORD SECURITY Do podstawowych obowiązków pracownika ochrony na obiekcie należy: legitymowanie i sprawdzanie dokumentów osobowych i przewozowych uprawniających na wejście/wyjście, wjazd/wyjazd takich jak (przepustka stała, tymczasowa, jednorazowa lub identyfikator w odniesieniu do osób, a w stosunku do pojazdów – faktura, przepustka, przepustka materiałowa, PZ, WZ lub inne dokumenty zatwierdzone przez Kierownictwo Zleceniodawcy; dokonywanie przejęcia pod ochronę dodatkowych pomieszczeń na terenie obiektu, po uprzednim ich sprawdzeniu. Każda czynność przejęcia i przekazania musi zostać zapisana w Książce Raportów i potwierdzona podpisem przekazującego i przyjmującego; wszelkie zauważone niedociągnięcia stwierdzone podczas pełnienia służby i dokonywanych obchodów terenu obiektu odnotowywane są w Książce Raportów, oraz w formie notatki służbowej sporządzonej w dwóch egzemplarzach za podpisem sporządzającego notatkę i zatwierdzonej przez Przedstawiciela Zleceniodawcy; wykonywanie dodatkowych poleceń upoważnionego Przedstawiciela Zleceniodawcy powinno być odnotowane w Książce Raportów, potwierdzone podpisem osoby wydającej polecenie i mieścić się w zakresie świadczonej usługi; składanie meldunków do Stanowiska Kierowania w przypadku objęcia i zdania służby. Natychmiastowe meldowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia oraz podjęcie czynności zgodnie z procedurami postępowania w przypadkach szczególnych.

Konwojowanie

Do usług świadczonych przez Firmę NORD SECURITY należy konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych, którymi zajmuje się Sekcja Konwojów, do której są przydzielani najbardziej doświadczeni pracownicy Grupy Interwencyjnej. Konwojenci wyposażeni w broń kulową, kamizelki kuloodporne oraz niezawodne środki łączności radiowej przewożą walory pieniężne i wartości materialne w specjalnie przygotowanych do tego celu pojazdach.

Systemy alarmowe

Firma NORD SECURITY oferuje szeroki wachlarz usług technicznych obejmujący projektowanie, modernizowanie, budowanie kompletnych systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, a następnie ich konserwacja.

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna
  • Konwojowanie
  • Systemy alarmowe

O nas

Firma Nord Security Sp. z o.o. powstała w 2006 roku w Gdańsku.  Jesteśmy firmą świadczącą usługi ochrony fizycznej mienia oraz zabezpieczenia technicznego. Od początku działalności ambicją naszej firmy jest zapewnienie Klientom najwyższej jakości oferowanych usług oraz dbanie o wizerunek solidnego, dyskretnego i nowoczesnego wykonawcy. Każdy Klient jest traktowany przez nas wyjątkowo i indywidualnie. Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i duże ogólnopolskie korporacje. Jesteśmy grupą ambitnych i kreatywnych ludzi. Największym kapitałem naszej firmy jest zbiorowa wiedza i wysokie kwalifikacje kadry kierowniczej. Dzięki temu, że nie popadamy w rutynę, nasze usługi utrzymują się na najwyższym poziomie