MAGNUM OCHRONA

Kontakt email, www
Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243
93-231 Łódź , woj. Łódzkie

Agencje ochrony

Fizyczna

Konwojowanie

Monitoring

Systemy alarmowe

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna
  • Konwojowanie
  • Monitoring
  • Systemy alarmowe

O nas

Firma nasza powstała w 1995 roku, w oparciu o decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1995 roku, udzielającej koncesji nr K-9/95 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Od początku swojej działalności postawiliśmy na wysoką jakość świadczonych usług oraz zatrudnianie odpowiedniej kadry pracowniczej, dopasowując jej umiejętności do wymagań naszych Klientów. Wysoka jakość świadczonych usług oraz rzetelność ich wykonywania, przekłada się bezpośrednio na fakt powierzania nam ochrony mienia olbrzymiej wartości oraz konwoje wartości pieniężnych wielu instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych. Dzięki stale rosnącej pozycji na rynku usług ochroniarskich a także pochlebnych opinii od naszych Klientów, firma nasza stała się członkiem Krajowego Związku Pracodawców „Ochrona” w Warszawie. Związek ten zrzesza firmy ochroniarskie o uznanym poziomie świadczonych usług i wydaje stosowne rekomendacje, potwierdzające ten prestiżowy status. Dodatkową gwarancją zabezpieczenia powierzanego nam mienia jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej świadczonych usług. Ubezpieczenie to zawierane jest od wielu lat w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. Wartość polisy OC ( kontrakt – delikt ) wynosi 3.000.000 złotych. Firma nasza posiada dobrze wyszkoloną i doświadczoną kadrę pracowników, także z licencjami I i II stopnia, którzy systematycznie uczestniczą w szkoleniach i tym samym poszerzają swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zagadnień ochrony mienia i osób. Obecny stan zatrudnienia to ponad 200 osób. Zgodnie z wymogami i obowiązującymi przepisami, nasi pracownicy posiadają jednolite umundurowanie i oznaczenia identyfikujące tak firmę jak i osobę. W swojej pracy wykorzystują niezbędne środki łączności, m.in.: radiostacje przenośne i telefony komórkowe a także przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego tj.: broń, kajdanki, pałki wielofunkcyjne „Tonfa”, paralizatory elektryczne i ręczne miotacze gazu. Podczas wykonywania zadań ochronnych obowiązkiem naszych pracowników jest w szczególności nie dopuszczanie do kradzieży, włamań lub jakichkolwiek naruszeń mienia bądź jego dewastacji.