FUMO Ochrona przeciwpożarowa i BHP

Kontakt email, www
Polna 60
95-200 Pabianice , woj. Łódzkie

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ):

 • kontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych
 • kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich aktualizacje
 • serwis urządzeń PPOŻ (drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, klapy oddymiające, SSP)
 • przeglądy systemów detekcji gazu (GAZEX)
 • bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • plany ewakuacji budynków
 • komputerowe symulacje rozwoju pożaru w budynku
 • szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
 • oceny zagrożenia wybuchem
 • stały nadzór specjalisty ds. przeciwpożarowych w obiekcie
 • przygotowanie  obiektów do opiniowania (odbioru) przez Państwową Straż Pożarną
 • ekspertyzy i konsultacje z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • doradztwo techniczne i konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • próbne ewakuacje z budynków
 • sprzedaż, montaż, rozmieszczenia sprzętu PPOŻ oraz oznakowania PPOŻ
 • projektowanie i prowadzenie dokumentacji (systemy sygnalizacji pożarowej SSP, systemy oddymiania, instalacje tryskaczowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO)
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych

 Usługi z zakresu BHP:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • kontrole oświetlenia ewakuacyjnego
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedmedycznej
 • oceny ryzyka zawodowego
 • instrukcje BHP dla stanowisk pracy
 • roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy
 • obsługa postępowań powypadkowych
 • pomoc w realizacji nakazów i zaleceń organów kontroli
 • zaopatrzenie w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
 • sprzedaż, montaż, rozmieszczenie apteczek i znaków bezpieczeństwa

O nas

Siedziba firmy FUMO znajduje się w Pabianicach(woj. łódzkie),zaś terenem jej działania objęty jest cały kraj. Nasz zespół składa się wyłącznie ze specjalistów czego potwierdzeniem są dyplomy ukończenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Dodatkowo mamy za sobą licznie szkolenia i kursy, które bezpośrednio przekładają się na wysokość pełnionych przez naszą firmę usług. Poza wiedzą jesteśmy wyposażeni w sprzęt najwyższej klasy, który jest niezbędny do utrzymania prawidłowego działania urządzeń, które dbają o Państwa bezpieczeństwo.