CZATA Ochrona Osób i Mienia

Kontakt email, www
ul. Adama Mickiewicza 10/1 zobacz inne firmy z Lotnicza , Biuro Chełmońskiego
82-300 Elbląg , woj. Warmińsko-Mazurskie
Oferta
Dotyczy:Ochrony obiektów stałych i tymczasowych- zaplecza socjalno - biurowego i technicznych oraz placów budowy.
 1.  Ochrona przed dewastacją, 
 2.  Ochrona przed kradzieżą
 3.  Zamykanie placów po godzinie wskazanej przez Zleceniodawcę
 4.  Otwieranie, co dziennie rano o godzinach wskazanych przez Zleceniodawcę 
 5.  Ujmowanie sprawców w trakcie kradzieży, dewastacji przez pracowników ochrony
 6.  Odpowiednio przeszkolony i wyposażony personel
 7.  Ocena potrzeby ochrony oraz bezpieczeństwa obiektów – bezpłatna
 8.  Oznakowanie terenu chronionego tabliczkami
 9.  Prowadzenie książki dozoru placu budowy z wyszczególnieniem sprzętu pozostawionego na placu.
 10.  Codzienne przyjmowanie i przekazywanie placu budowy.
 11.  Ścisła współpraca z Kierownictwem obiektu
 12.  Cena oferowana za 1 roboczogodzinę 1 pracownika  do negocjacji

Agencje ochrony

Fizyczna

Monitoring

Telewizja przemysłowa

Systemy alarmowe

Specjalizacje:

 • Agencje ochrony
 • Fizyczna
 • Monitoring
 • Telewizja przemysłowa
 • Systemy alarmowe

O nas

INFORMACJE O FIRMIE

  Troska. Odpowiedzialność. Bezpieczeństwo.
  1. Skutecznie pomagamy innym
  2. Przewidujemy konsekwencje swoich decyzji i działań
  3. Dotrzymujemy obietnic
  4. Szanujemy i rozumiemy potrzeby innych
  5. Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania
  6. Jesteśmy uprzejmi i przyjaźnie nastawieni do innych
  7. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie (CSR – programy wolontariatu pracowniczego)
  8. Zachowujemy dyskrecję
  Wartości CZATA Ochrona Osób i Mienia
 • Humanizm
 • Wiedza
 • Otwartość i szczerość
  Misja CZATA Ochrona Osób i Mienia
 • Polepszamy stan bezpieczeństwa i komfort życia naszych Klientów.
  Jak realizujemy naszą misję:
 • poprzez rozwój systemu kompleksowej ochrony osób i mienia
 • poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską , Strażą pożarną, oraz innymi firmami branży ochrony
 • poprzez upowszechnianie zdrowych metod zapobiegania kradzieżom.
  Wizja CZATA Ochrona Osób i Mienia Świadczenie usług ochronnych na najwyższym poziomie, dzięki ciągłemu rozwojowi kompetencji oraz wyznaczanie trendów i standardów w ochronie, jako lider rynku.
  Jak realizujemy naszą wizję:
 • poprzez utrzymanie kluczowej pozycji na rynku usług ochrony
 • poprzez ciągłą poprawę świadczonych usług na terenie województw Warmińsko Mazurskiego i Pomorskiego
 • dzięki wprowadzaniu nowoczesnych technik zabezpieczenia mienia oraz rozwój techniczny