Biuro Ochrony Osób i Mienia Maximus Damian Ciborowski

Kontakt email, www
ul. Żwirki i Wigury 99
44-100 Gliwice , woj. Śląskie

Agencje ochrony

Fizyczna

Konwojowanie

Osobista

Monitoring

Systemy alarmowe

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna
  • Konwojowanie
  • Osobista
  • Monitoring
  • Systemy alarmowe

O nas

MOŻLIWOŚĆ  30% RABATUNA SPRZĘT ORAZ MONTAŻ !!ZADZWOŃ I SPRAWDZ!!!SystemyalarmoweRozpoczynając projektowanie, staramy się dokładnie poznać Państwapotrzeby,tak aby zaoszczędzić Wam niepotrzebnych wydatków, azarazem zagwarantować efektywne i niezawodne działanie systemu.Oferujemy montaż, serwis i konserwację systemów:antynapadowych i antywłamaniowych,audiowizualnych dla sal konferencyjnychsygnalizacji napadu i włamaniasygnalizacji pożaru izadymienia,                                                                           Zapewniamy 24 godzinny serwis techniczny zarównogwarancyjny jak i pogwarancyjny.MonitoringZapewniamy:całodobową ochronę obiektów i ich mieszkańców,natychmiastową i skuteczną interwencję w sytuacjach zagrożenia,patrole prewencyjne,24 godzinny serwis techniczny,Monitorujemyalarm napadowy z podaniem numeru linii (lokalizacja miejsca),alarm włamaniowy uruchamiany pilotem lub przyciskiem,nowoczesną ochronę przeciwpożarową,usterki systemu ( np. sabotaż, brak zasilenia z sieci),alarm pożarowy,alarm sabotażowy, Nasza reakcjapowiadomienie właściwych służb (Policja,Pogotowie Ratunkowe,Straż pożarna)powiadomienie właściciela i osób wskazanych,wyjazd na miejsce grup interwencyjnych,grup technicznych,zabezpieczenie miejsca zdarzenia(pogotowie powłamaniowe),dowóz właściciela do domu,Ochrona fizycznaDo podstawowej oferty firmyMAXIMUS należy profesjonalna ochrona osób i mienia.Zapewnia jąwykwalifikowany i jednolicie umundurowany personel,wyposażony wniezawodne środki łączności i stosowne do wykonywanych zadańuzbrojenie. Pracę agentów przez całą dobę monitoruje StanowiskoOperacyjne firmy,które w razie potrzeby wysyła grupę interwencyjną.Specjalizujemy się w ochronie:domków jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych,budynków biurowych,hoteli i banków,obiektów przemysłowych,niewielkich obiektów handlowych, usługowych i produkcyjnych,InkasoUsługa inkasa polega na przewozie wartości z danego miejsca dodocelowego.Realizowana jest przez pracowników posiadających odpowiedniekwalifikacje.Są oni wyposażeni w środki łączności oraz specjalistyczneumundurowanie.Cała operacje jest realizowana z wykorzystaniem odpowiednioprzystosowanych samochodów.