Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul.Sandomierska 1 Gdańsk
80-001 Gdańsk , woj. Pomorskie
  • tel: 583065318
  • tel: 583065375
  • tel: 694491811
  • fax: 583065375

Agencje ochrony

Fizyczna

Profesjonalna ocena stopnia zabezpieczenia obiektów, z jednoczesnym przedstawieniem propozycji zmiany elementów zabezpieczających na skuteczniejsze i mniej kosztochłonne. W przypadku obiektów umieszczonych na liście obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, opracowanie i uzgodnienie z właściwą terytorialnie Komendą Wojewódzką Policji planu ochrony. Dostosowanie ochrony do specyfiki pracy obiektu Zatrudnienie pracowników przeszkolonych, umundurowanych, oznakowanych, wyposażonych w środki przymusu w zależności od potrzeb Nadzór bezpośredni nad obiektami i pracownikami ochrony realizowany przez szczebel kierowniczy Agencji Stały Kontakt radiowy pracowników ochrony, z obowiązkiem okresowego składania meldunków o stanie zabezpieczenia obiektu do Centrum Nadzoru Radiowego Wsparcie ochrony stałej obiektu grupami interwencyjnymi (SUFO), w sytuacji zagrożenia Monitorowanie elektronicznych systemów alarmowych wliczone w cenę ochrony

Konwojowanie

Realizacja w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 października 1998 r. oraz Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 25 lipca 1989r. Konwojowanie - inkaso wartości pieniężnych pojazdami wyposażonymi w Satelitarny System Lokalizacji - GPS, umożliwiający stałe nadzorowanie trasy pojazdu oraz systemów zabezpieczających pojazd. Ubezpieczenie kontraktowe oraz deliktowe konwojowanych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych.

Monitoring

Całodobowy nadzór nad elektronicznymi systemami alarmowymi realizowany przez Komputerowe Centrum Monitoringu Agencji Ochrony "WENA" W zależności od typu systemu alarmowego odbiór następujących informacji: załączenie i wyłączenie systemu alarmowego identyfikacja osoby załączającej lub wyłączającej system alarmowy sabotaż systemu i alarmy techniczne /brak zasilania, awaria akumulatora itp./ alarmy z dokładną lokalizacją miejsca wtargnięcia i przemieszczania się intruza automatyczne informowanie o braku załączenia systemu o ustalonej godzinie, lub wyłączeniu systemu w nieodpowiednim czasie alarm pożarowy alarm medyczny Rejestracja wszystkich zdarzeń w pamięci komputera, łącznie z czasem reakcji operatora Komputerowego Centrum Monitoringu Wydruk wszystkich zdarzeń W przypadku otrzymania transmisji alarmowej natychmiastowa interwencja grup szybkiego reagowania /czas interwencji do 5 minut/ Zabezpieczenie naruszonego obiektu do czasu przybycia osoby upoważnionej z jednoczesnym powiadomieniem organów ścigania Monitorowanie elektronicznych systemów alarmowych wliczone w cenę ochrony

Telewizja przemysłowa

Systemy alarmowe

Profesjonalne opracowanie projektu: elektronicznego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu, telewizji przemysłowej z uwzględnieniem specyfiki obiektu Montaż w/w systemów w oparciu o sprzęt posiadający certyfikat zgodności z Polską Normą w klasie odpowiedniej do stopnia zagrożenia obiektu Gwarancja serwisu całodobowego, w czasie do dwóch godzin Montaż systemów alarmowych i oprzyrządowania firm: - DSC (Kanada) - SATEL (Polska) - TECNOALARM (Włochy) - ADEMCO (USA) - CERBERUS (Szwajcaria)

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna
  • Konwojowanie
  • Monitoring
  • Telewizja przemysłowa
  • Systemy alarmowe

O nas

Agencja Ochrony WENA Spółka z o.o. jest prywatnym przedsiębiorstwem utworzonym i prowadzącym działalność od 1988 roku. Centrala Agencji mieści się w Gdańsku. W czasie ponad dwudziestoletniej działalności systematycznie zwiększamy obroty oraz zasięg świadczonych usług, zatrudniając w chwili obecnej ok. 400 osób.