Agencja Ochrony Mienia i Osób LIDER

Kontakt email, www
ul. Wolska 84/86 01 - 141 Warszawa zobacz inne firmy z Wolska Warszawa
33-380 Warszawa , woj. Małopolskie

Agencje ochrony

Fizyczna

System ochrony fizycznej polega na stałej obecności pracowników na terenie ochranianego obiektu. Do zadań pracownika ochrony należy zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na chronionym terenie.Pracownicy ochrony posiadają uniformy służbowe dostosowane do specyfiki ochranianego obiektu, są wyposażeni w środki łączności radiowej opartej na sprzęcie niezawodnych firm - Motorola i Yeasu. Pracujemy w sieci trankingowej PYRLANDIA, używane przez naszą firmę radiotelefony są pod stałym nasłuchem naszej centrali dowodzenia czynnej 24 godziny na dobę. Taki system łączności zapewnia nam natychmiastową reakcję w momencie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.

Konwojowanie

LIDER S.J. od 1992r specjalizuje się w konwojowaniu wartości pienięznych oraz Inkaso. Usługa ta jest wykonywana zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14-go października 1998r w sprawach szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna podlegać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki administracyjne. Usługę konwojowania mogą wykonywać wyselekcjonowani pracownicy - konwojenci, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań.

Monitoring

Monitoring jest skuteczną i najtańszą formą ochrony mienia przy pomocy urządzeń elektronicznych. Przez 24 godziny na dobę system sprawuje ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika, który kontroluje i przekazuje drogą radiową lub telefoniczną do Centrum Operacyjnego informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia. Zaletą tego systemu jest to, że w przypadku naruszenia strefy chronionej, reakcja na ingerencję osób nie powołanych nie ogranicza się do sygnałów dźwiękowych, jak ma to miejsce w sytuacji gdy system nie podlega monitoringowi. Sygnał radiowy, uaktywniony poprzez naruszenie strefy chronionej jest automatycznie rejestrowany i natychmiast przekazywany przez operatora do samochodów patroli interwencyjnych, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu, itp.)

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna
  • Konwojowanie
  • Monitoring

O nas

Agencja Ochrony Mienia i Osób LIDER została utworzonaw 1992r jako jedna z pierwszych agencji ochrony na rynku ogólnopolskim, jest członkiem Krajowego Związku Pracodawców Agencji Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznychoraz członkiem i założycielem Polskiej Izby Gospodarczej, działającej na podstawie koncesji MSWiA nr L-1313/00. Agencja Ochrony LIDER S.J. jako jedna z nielicznych firm w tej grupie, oparta jest wyłącznie na polskim kapitale. Firmę reprezentuje prezes - Adam Zagórski. LIDER S.J. oferuje swoje usługi najwyższej jakości, dzięki czemu plasujemy się w czołówce na rynku agencji ochrony. Skuteczność działania zawdzięczamy niekonwencjonalnym metodom dozoru fizycznego, unowoczśnionemu systemowi zabezpieczenia technicznego, a także doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez personel na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej naszej firmy. Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi LIDER S.J. rozszerza swój obszar działania. Lista referencyjna jest najlepszym świadectwem profesjonalizmu firmy.