Agencja Ochrony Mienia CERTUS

Kontakt email, www
Warszawa ul. Popularna 56 zobacz inne firmy z Warszawa Popularna
02-473 Włochy , woj. Mazowieckie

Agencje ochrony

Fizyczna

Bezpośrednia ochrona fizyczna polega na stałej lub doraźnej obecności naszych pracowników na terenie ochranianego obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie. Pracownicy ochrony to młodzi, sprawni fizycznie, posiadający wymagane kwalifikacje i predyspozycje do skutecznego działania ludzie. Umundurowanie i wyposażenie pracowników dostosowane jest do specyfiki ochranianego obiektu. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki łączności umożliwiające wymianę informacji z Centrum Dowodzenia

Konwojowanie

Usługi w zakresie konwojowania realizujemy na obszarze kraju zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 14 października 1998r. ( Dz. U. Nr 129, poz. 858). Najczęściej wykonywanymi usługami konwojowymi są transporty wartości pieniężnych. Ich ochrona jest uzależniona od wartości przewożonych środków, które wylicza się w jednostkach obliczeniowych.

Monitoring

Świadczone usługi monitoringu polegają na ciągłym przesyłaniu informacji pomiędzy Centrum Monitorowania „Certus” a systemami alarmowymi zainstalowanymi w ochranianych obiektach. Oprócz monitoringu określonych obiektów tj. banków, sądów, urzędów, zakładów pracy, domów jednorodzinnych, mieszkań itp. w szczególności przed kradzieżami z włamaniem, w zależności od rodzaju systemu elektronicznego chronimy takie obiekty również przed pożarem i w wypadku zagrożenia powiadamiamy straż pożarną. Na życzenie klientów instalujemy system zabezpieczeń obiektów i osób przed napadami rabunkowymi lub innymi zagrożeniami życia i zdrowia. Monitoring może obejmować również usługę polegającą na wzywaniu pomocy lekarskiej lub pogotowia ratunkowego dla osób starszych lub posiadających schorzenia uniemożliwiające samodzielne wezwanie pomocy. Informacje o zagrożeniu są przesyłane za pośrednictwem: łączy telefonicznych sztywnych lub komutowanych kanału radiowego telefonii GSM Sygnały przychodzące do Centrum Monitorowania są rejestrowane i stanowią podstawę podejmowania odpowiednich działań przez operatora stacji monitorującej.

Systemy alarmowe

Certus” posiada pion zabezpieczenia technicznego zajmujący się: opracowywaniem projektów zabezpieczenia technicznego począwszy na najprostszych projektach zabezpieczeń technicznych mieszkań do skomplikowanych systemów zabezpieczeń banków, montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenia ochranianych osób i mienia, eksploatacją, konserwacją i naprawą elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych w miejscach ich zainstalowania, montażem urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacją, konserwacją, naprawą i awaryjnym otwieraniem w miejscach zainstalowania.

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony
  • Fizyczna
  • Konwojowanie
  • Monitoring
  • Systemy alarmowe

O nas

Agencja Ochrony Mienia „Certus” Sp z o.o prowadzi działalność gospodarczą od 1991 roku jako spółka cywilna, a w 1997 roku, została przekształcona w spółkę z o.o. jako prywatna, specjalistyczna firma branży ochrony mienia. Jest firmą wyłącznie opartą na kapitale polskim. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie. Podległe jej Biura Regionalne znajdują się na terenie kraju. Oferujemy Państwu usługi najwyższej jakości, osiągnięte dzięki wieloletniemu doświadczeniu, które pozwoliło nam wypracować skuteczne metody ochrony. Działalność Agencji jest bardzo dobrze postrzegana przez naszych klientów, czego wyrazem są liczne listy polecające, rekomendacje i podziękowania kierowane na adres kierownictwa firmy. Dzięki zdobytemu zaufaniu, powierzono nam ochronę bezcennych dóbr kultury narodowej zgromadzonych w muzeach. Ochraniamy obiekty podległe centralnej i terenowej administracji państwowej, obiekty samorządowe, sądy, banki i zakłady przemysłowe. Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne Agencji Ochrony Mienia „Certus” wyposażone w broń palną długą i krótką ochraniają obiekty podlegające obowiązkowi ochrony.