Agencja Ochrony DELTA SECURITY

Kontakt email, www
Ul. Cmentarna 1
62-510 Konin , woj. Wielkopolskie

Agencje ochrony

Specjalizacje:

  • Agencje ochrony

O nas

Kilka słów o nas ...Agencja Ochrony Osób i Mienia DELTA SECURITY jestlicencjonowaną i  koncesjonowaną firmą wyspecjalizowanąw kompleksowej ochronie mienia, konwojowaniai monitorowania obiektów. Specjalizujemy sięw kompleksowej obsłudze zakładów przemysłowych, banków,hurtowni, marketów, salonów sprzedaży,hoteli oraz innych obiektówi instytucji. Działalność swoją rozpoczęto po uzyskaniukoncesji nr - L - 0054/00 wydanej przez M.S.W. i A. napodstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób imienia ( Dz. U. Nr 114 poz. 740 ).Zakres działalnościZakres prowadzonej działalności przez Agencję obejmuje usługiochrony osób i mienia, które realizowane są w formiebezpośredniej ochrony fizycznej:stałej lub doraźnej,polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych,gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznychurządzeniach i sygnałach alarmowych,polegającej na konwojowaniu wartościpieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.Zaplecze techniczne i kadra pracowniczaDysponujemy zapleczem technicznym oraz wykwalifikowaną, staranniedobraną kadrą. Zatrudniane osoby posiadają odpowiednieprzygotowanie w tym zakresie między innymi posiadają licencje1 i 2 kategorii uprawniającej do ochrony osób i mienia, atakże posiadają praktykę i doświadczenie w utrzymaniuładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Nasi agenciochrony są jednolicie umundurowani oraz wyposażeni w broń palną,gazową, środki przymusu bezpośredniego oraz środki łącznościbezprzewodowej. Czym się zajmujemySpecjalizujemy się w ochronie osób i mienia, poprzez:fizyczną ochronę mienia,całodobowy elektroniczny MONITORING,konwoje wartości pieniężnych,opracowywanie planów fizycznegoi technicznego zabezpieczenia zgodnie z Ustawąo Ochronie Osób i Mienia z dnia 22.08.1997 r.i przepisami wykonawczymi w tym zakresie.W związku z prowadzoną działalnością i dużym stopniemryzyka, Agencja Ochrony DELTA SECURITY korzystaz ubezpieczenia kontraktowo - deliktowego od odpowiedzialnościcywilnej.Niektóre z ochronianych przez nas obiektówBanki:Bank Gospodarki Żywnościowej w KoninieGospodarczy Bank Wielkopolski oddz. KoninBank Spółdzielczy w KoninieKredyt Bank oddz. KoninBank Przemysłowy w KoninieBank Śląski oddz. KoninBank PKO S.A. w KoninieWielkopolski Bank Kredytowy w KoninieBank Ochrony Środowiska oddz. KoninINVEST BankAgencja PKO BP ...Stacje paliw:TOMEX w LaskówcuARGO w Koninie przy ul. Objazdowej i PoznańskiejPREEM w Koninie, ul. PaderewskiegoStacja BP w Koninie, ul. SpółdzielcówSalony samochodowe:VW i AUDI IGNASZAK S.C. w Modle KrólewskiejDOMCAR - OPEL w KoninieFORD firmy BAJERPOL w KoninieKONIMPEX - AUTO w KoninieInstytucje:Urząd Skarbowy w KoninieIzba Skarbowa w KoniniePZU ŻYCIE w KoninieAMPLICO LIFETowarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSAUrzędy Pocztowe na terenie pow. konińskiegoMuzeum Okręgowe w KoninieMuzeum w SłupcyFirmy:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w KoninieOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska w KoniniePaństwowa Komunikacja Samochodowa w KoninieROLTRANSFirma PIKHORTIMEX i KONRADPlacówki oświatowe:Wyższa Szkoła Kupiecka w KoninieZespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki L.O. I w KoninieZespół Szkół Budowlanych w KoninieZespół Szkół Hutniczych w KoninieSzkoła Podstawowa Nr 6 w KoninieObiekty sportowo-rekreacyjne:hala sportowa w Koninie, ul. Popiełuszkihala sportowa w Koninie, ul. Dworcowahala szermiercza w Koninie, ul. DworcowaMOSiR w Koninie - pływalniaMOSiR w Koninie - stadionOSiR w ŚlesinieLokale gastronomiczne:bar ALF w Żychliniepizzeria ITALIAbar FENIKSbar SFINKSAdmiral Klubdelta@konin.biz.pl