Detektywi - Krynica-zdrój

  • Virtus Ochrona osób i mienia

    Wszyscy pracownicy firmy posiadają doskonałe wyszkolenie oraz odpowiednie predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu. Większość z nich posiada licencje pracownika ochrony - zapewnia to dokładną i profesjonalną realizację przyjętych planów ochrony. Podczas wykonywania czynności służbowych pracownicy firmy VIRTUS ubrani są w specjalistyczną odzież (w zależności od życzeń Klienta), są wyposażeni w dopuszczone ustawą środki przymusu bezpośredniego, jak i tam gdzie jest to niezbędnę w broń palną. Pracownicy posiadają odpowiednie środki łączności…
    ul. Reymonta 13A, Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Krynica-Zdrój