Radomsko

  • Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Mienia RIM Zakład Pracy Chronionej

    Przedsiębiorstwo RIM prowadzi szeroką działalność w zakresie usług ochroniarskich oraz prac porządkowych i jest prężnie działającą firmą od 1996r. Działamy  w  oparciu  o  udzieloną  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesję nr  L – 1724/00  na  prowadzenie działalności  gospodarczej  - świadczenia usług fizycznej ochrony osób i mienia, co stanowi główną ofertę przedsiębiorstwa, oraz na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr EL – 6411/1/1068/01. 
    ul. Krańcowa 38, Radomsko Radomsko
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Radomsko