Płock

  • Agencji Ochrony SKORPION

    Jesteśmy profesjonalną Agencją Ochrony działającą na podstawie wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesji nr L-0012/03 z dnia 07.01.2003 r. Posiadamy odpowiedni potencjał kadrowy i sprzętowy potrzebny do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom prywatnym, małym firmom jak i wielkim przedsiębiorstwom. Nasi pracownicy to osoby przeszkolone, legitymujące się aktualnym zaświadczeniem o niekaralności, odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania usług ochrony, przeszkoleni, w przeważającej większości posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej.
    Płock, ul. Kościuszki 18/9 Płock
  • MULTISERVICE Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej - Siedziba Zarządu

    Mutliservice sp. z o.o. ::: ochrona osób i mienia, usługi porządkowe, kamery, centrale mikroprocesorowe, konwoje pieniędzy> Mutliservice sp. z o.o. ::: ochrona osób i mienia, usługi porządkowe, kamery, centrale mikroprocesorowe, konwoje pieniędzy ochrona mienia i osób, kamery, czujniki, konwoje pieniędzy, sprzątanie ochrona mienia i osób, kamery, czujniki, konwoje pieniędzy, sprzątanie > !-- Płock, Kraków - ochrona--> )
    Al. Jachowicza Stanisława 21 Płock
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Płock