Piaseczno

  • stanger@ekopark.info.pl

    Oferta nasza obejmuje:odbiĂłr i transport odpadĂłwz dotychczasowego miejsca ich gromadzenia lub składowaniaspecjalistycznym transportemdobĂłr technologii unieszkodliwienia odpadĂłww zaleĹźności od ich charakterystyki fizyko - chemicznejprzygotowanie dokumentĂłw potwierdzających przyjęcieodpadĂłw.Co odbieramy?odpady znajdujące się w katalogu odpadĂłw(Dz. U. Nr 112, zał. do rozp. Ministra Środowiska z dnia 27września 2001r. poz. 1206) z wyjątkiem odpadĂłw „surowych”medycznych i promieniotwĂłrczych.Specjalizujemy się w unieszkodliwianiu:przeterminowanych chemikaliĂłw w tym substancji chemicznychznajdujących sięw wykazie substancji bardzo toksycznych T+przeterminowanych surowcĂłw i produktĂłw do…
    Okulickiego 4 Piaseczno
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Piaseczno