Pabianice

  • FUMO Ochrona przeciwpożarowa i BHP

    Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ): kontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich aktualizacje serwis urządzeń PPOŻ (drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, klapy oddymiające, SSP) przeglądy systemów detekcji gazu (GAZEX) bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe plany ewakuacji budynków komputerowe symulacje rozwoju pożaru w budynku szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oceny zagrożenia wybuchem stały nadzór specjalisty ds. przeciwpożarowych w obiekcie…
    Polna 60 Pabianice
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Pabianice