Ulica Niedomicka - Niedomice

  • Zakład Handlu i Usług PRESSTO

    W ramach działalności firmy świadczymy usługi z zakresu serwisuurządzeń przeciwpożarowych. Wykonywane usługi przeglądu urządzeńprzeciwpożarowych zapewniają Państwu realizację obowiązkównałożonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochronyprzeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. Nr 80, poz. 563).Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placówskładowych i wiat, (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe igaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.Wszystkie przeglądy oraz pomiary winny być wykonywane przezosobę/firmę…
    ul. Niedomicka 2 Niedomice
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Niedomicka, Niedomice